Man die ziek is van een arbeidsconflict.

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Ziek door conflict

Een conflict op of buiten de werkvloer mag volgens de Wet Poortwachter geen reden zijn voor ziekteverzuim. Ook stress vanwege een conflict mag niet leiden tot verzuim. Conflicten moeten worden opgelost ‘buiten het ziektekanaal om’. Met andere woorden: een ziekmelding is bij een conflict geen oplossing. De arbodienst moet met zoveel woorden vragen of er een conflict meespeelt. En de werknemer moet het even duidelijk aangeven in zijn re-integratieverslag.
 
Gemedicaliseerde conflicten kunnen leiden tot verzuim. Maar er is meer. Het verzuim zelf kan ook weer leiden tot conflicten:

  • Bijvoorbeeld als een werknemer naar de arbeidsomstandigheden en de werkdruk wijst, terwijl zijn leidinggevende die problemen niet erkent.
  • Of als de begeleiding van zieke werknemers niet goed loopt, omdat er onenigheid is over de wenselijkheid iets te doen aan arbeidsomstandigheden.
  • Of als de leidinggevende en de werknemer of zijn collega’s elkaar niet goed liggen en niemand een hand uitsteekt.
  • En af en toe is er ook een conflict tussen een medewerker of een leidinggevende met de arbodienst. Niet iedereen is altijd gelukkig met een uitspraak, advies of behandeling van de bedrijfsarts.

In alle gevallen moet eigenlijk vroegtijdig naar oplossingen worden gezocht. Conflicten die lang duren, verharden zich en dat maakt de zaak nog ernstiger. In bijna de helft van de Poortwachterprocedures zijn werkgever en/of werknemer op een gegeven moment ontevreden. Of is er zelfs sprake van onenigheid of conflict.

Naar oplossingen kijken

Een gestructureerde aanpak helpt:

  • Krijg zicht op lopende of bekende conflicten.
  • Inventariseer de gevonden oplossingen (of mislukte oplossingen), krijg zich op wat werkt en wat niet.
  • Onderzoek wat de onderliggende oorzaken kunnen zijn van conflicten, bijvoorbeeld aan de hand van de Vantage Explore module.
  • Kom tezamen met de persooneelsgeleding tot een conflictbeleid; hoe gaat u samen om met (dreigende) conflictsituaties?
  • Betrek uw arbodienst bij uw aanpak en laat hen weten hoe u met conflictsituaties omgaat en wat u in deze van hen verwacht.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.