Scheiden zonder de professional centraal te stellen; Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Scheiden zonder de professional centraal te stellen; Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Kortgeleden was ik op een bijeenkomst waar de vraag centraal stond hoe tot verbeteringen op het gebied van (echt)scheiding gekomen kon worden. Dit met het doel om beschadiging van volwassenen maar vooral de betrokken kinderen te voorkomen, zeker waar escalatie dreigt of zich manifesteert. Elk initiatief in die richting verdient lof, maar toch knaagt er iets bij mij.

Advocaten, jeugdhulpverleners, mediators moeten een stap terug doen

De genoemde bijeenkomst bestond voor meer dan 90% uit … professionals die zich dagelijks met de scheidingsproblematiek bezighouden. Er kwamen veel creatieve ideeën naar boven maar toch de teneur dat de oplossing lag in een meer brede inzet van professionals met een ruimer mandaat. En dat gaat dan het verschil maken.

De vFAS maakte in september bekend dat het aantal vechtscheidingen was verdubbeld. Dit ondanks dat er sprake is van een toenemend aantal professionals dat zich daarmee bezighoudt en daarmee ook de gelden die daar rondgaan. Stel nu eens dat de oplossing ligt in de inzet van minder professionals, dat mensen weer meer zelf verantwoordelijk worden gemaakt. Dat het juridische proces ondergeschikt wordt, hulpverleners slechts bij hoge uitzondering worden betrokken. Wat is daarvoor nodig?

Customer service binnen het scheiden

Ik ben van mening dat ‘versimpeling’ en de ‘customer service’ hier meer aandacht verdienen. Welke customer journey leggen mensen die gaan scheiden af? En hoe kan die beleving zo leuk mogelijk worden (inderdaad, ik gebruik uitdrukkelijk niet een term als ‘zo pijnloos mogelijk’ o.i.d.)? Hoe kunnen betrokken volwassen geholpen worden zich op de kern te richten; het creëren van een nieuwe toekomst. Hoe kunnen ze daarbij ondersteund worden door middel van online tools. En dan denk ik niet aan klinische applicaties als bijvoorbeeld de Rechtwijzer of de menustructuur van DAS. Maar aan een wijze van benaderen van betrokkenen waardoor zij denken: ‘Ik sta centraal’. Door mensen weer als mens te benaderen, gedragen ze zich misschien ook wel weer als mens. Met professionals op gepaste afstand in een dienende rol.

Wat als customer champions het scheiden opnieuw zouden inrichten?

Stel nu eens dat partijen als Coolblue, Booking.com of iemand als Daan Roosegaarde het scheiden als life event zouden ontwerpen? Zou dan de gebruiker of de professional centraal staan? Ik weet het wel. Het is tijd voor een renaissance op scheidingsgebied. De innovaties gaan verder dan alleen het veranderen van processen, het invliegen van andere typen professionals of meer nadruk leggen op het kinderbelang. Het juridische proces zou waar mogelijk overbodig gemaakt worden, rechters slechts bij uitzondering betrokken.

Het scheiden moet weer terug naar de mensen. En daar horen tools en middelen bij die de huidige stand van de technologie mogelijk maakt. Met daarin de ‘on demand’ professional. Die, wanneer het goed is, in de toekomst minder nodig is dan nu.

Deze blogs zijn bedoeld om een alternatief geluid te laten horen op gebieden waar verandering mogelijk niet zo voor de hand ligt. Noem het disruptief zo u wilt. Alle antwoorden heb ik nog niet, maar laten we maar eens beginnen met de vragen te stellen. Ik reken erop dat veel mensen het niet met mij eens zijn. Ik hoop dat die zich dan ook luid en duidelijk laten horen. Wordt vervolgd.

Ivor Brinkman

Reactie toevoegen