Vantage Mediation

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Meer dan twee derde van alle mediations slaagt. Jaarlijks worden vele duizenden geschillen via mediation tot tevredenheid opgelost.

Mediation in plaats van de rechter

Heeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van partijen in conflictsituaties of situaties waar de belangen van betrokkenen strijdig met elkaar zijn. Een mediator oordeelt niet en stimuleert en begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

Afspraken mediation in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

Waarom mediation?

  • Partijen gaan onder begeleiding van een mediator zelf op zoek naar een voor beide partijen acceptabele oplossing voor hun conflict.
  • Het resultaat is meer dan een oplossing alleen. Mediation streeft naar tevredenheid van alle partijen in het conflict. Dit in tegenstelling tot de rechtspraak, waar rechters de argumenten van partijen en juristen aanhoren, kijken wat de wet hierover schrijft om vervolgens tot een uitspraak te komen. Een uitspraak die in veel gevallen alleen positief uitpakt voor een van de partijen in het conflict.
  • Mediation is goedkoper en sneller dan een gang naar de rechter.

Mediation Federatie Nederland

De mediator moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zo moet hij zich inschrijven in het register van de Mediation Federatie Nederand (MfN). Ook moet hij zich houden aan het reglement en de gedragsregels van het MfN.