Afspiegelingsbeginsel

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Het afspiegelingsbeginsel is in het leven geroepen om de leeftijdsopbouw voor en na de reorganisatie gelijk te houden. Afspiegeling bepaalt welke werknemers binnen een functiegroep boventallig raken (als niet de hele functie boventallig raakt). Voor medewerkers uit dezelfde leeftijdscategorie geldt dat de persoon met het kortste dienstverband als eerste vertrekt (dit staat bekend als Last In, First Out of LIFO). Het afspiegelingsbeginsel bepaalt  de ontslagvolgorde.

Afspiegelen is alleen mogelijk wanneer meerdere werknemers een gelijke of uitwisselbare functie bekleden. Als slechts één medewerker een unieke functie vervult en die functie moet vervallen, krijgt die ene medewerker ontslag. Bij afspiegeling wordt er gerekend in aantal mensen, en niet in aantal fte (fulltime equivalenten). In twee gevallen mag de werkgever een uitzondering maken op het afspiegelingen: bij een onmisbare medewerker en bij  een medewerker met een zwakke arbeidsmarktpositie.

Afspiegelen vindt plaats volgens een bepaald stappenplan dat normaal gesproken het volgende omvat:

  • Er wordt gekeken in welke functie moet worden ingekrompen;
  • De werkgever bepaalt hoeveel werknemers werkzaam zijn in deze functie;
  • Werknemers worden in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld; van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar, en 55 jaar en ouder;
  • Het aandeel van de leeftijdsgroep binnen het totaal wordt vastgesteld: Het aantal werknemers binnen de leeftijdscategorie wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers. Uitkomst is het procentuele aandeel;
  • De werkgever stelt vast hoeveel werknemers in een functie boventallig raken;
  • Het per leeftijdsgroep vastgestelde percentage wordt vermenigvuldigd met het aantal boventalligen. Dit wordt afgerond op hele getallen: Per leeftijdsgroep komt het aantal boventalligen vast te staan;
  • Per leeftijdscategorie wordt bepaald wie moet vertrekken. Dat zijn de medewerkers die het laatst in dienst zijn gekomen (Last in, First Out).