Vantage Explore

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Vantage Explore biedt inzicht

Veel samenwerkingsproblemen ontstaan doordat de teamleden zichzelf en hun collega's onvoldoende kennen. Vantage Explore biedt inzicht en oplossing.

De werksfeer heeft veel invloed op het presteren van werknemers en leidinggevenden. Kansen worden gemist omdat medewerkers ideeën niet (durven te) opperen, waardevolle samenwerkingen worden vermeden of een uitstekende medewerker vertrekt omdat hij of zij zich niet prettig voelt in de organisatie. 

Vantage Explore brengt strategieën en stijlen in kaart die mensen toepassen in samenwerkings-situaties. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten, zoals de Vantage Conflict Coping Styles Inventory (CCSI). Met behulp hiervan wordt verklaard waarom conflicten kunnen of zijn ontstaan. Deze inzichten gebruiken we om conflicten te voorkomen en op te lossen, maar ook om effectieve teams samen te stellen. Wij geloven erin dat mensen elkaar kunnen versterken door nader tot elkaar te komen. Vooral door zelf de regie te houden en actief op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen, waar nodig onder begeleiding van onze ervaren consultants.

In vijf stappen onder eigen regie naar oplossingen

1. Omschrijf

Aandachtsgebieden worden gedefinieerd. In deze stap wordt beschreven wat u wilt verbeteren en welke standaarden u wilt hanteren.

2. Meet

Onder andere door gebruik van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten zoals de Vantage Conflict Coping Styles Inventory (CCSI), brengen wij de samenwerkingsstrategieën en -stijlen die uw mensen toepassen in kaart. Zo ontstaat een eerste beeld van waarom huidige patronen zijn ontstaan en wat verandering in de weg staat.

3. Benchmark

Op grond van bevindingen uit de voorgaande stap evalueren wij hoe effectief uw mensen omgaan met conflicten en samenwerkingsproblemen in vergelijking tot andere organisaties of interne doelen en richtlijnen zoals door u geformuleerd.

4. Ontwikkel en implementeer

We ontwikkelen en implementeren verbeterplannen om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Bijvoorbeeld met behulp van de daartoe geëigende Vantage tools zoals coaching, mediation, workshops, trainingen of andere maatwerkoplossingen.

5. Monitor voortgang

Samen formuleren we mijlpalen en meten we regelmatig de voortgang voor het succes van uw medewerker, team of organisatieonderdeel.

Wat levert het u op?

  • Concurrentievoordeel: een goed functionerend team levert u jaarlijks 3.000-6.000 euro EXTRA per medewerker op
  • Kennis, vaardigheden en ideeën worden maximaal gedeeld doordat medewerkers zich vrij voelen
  • Een besparing op de kosten van arbeidsgeschillen, ziekteverzuim en klachtenprocedures. Een arbeidsconflict kost circa 30.000 euro
  • Een cultuurverandering: uw mensen gaan anders om met verschillen van inzicht of karakter
  • Medewerkers leren nieuwe sociale vaardigheden welke ook ingezet zullen worden naar uw klanten en externe stakeholders

Meer weten over Vantage Explore?

Download hier de brochure of neem contact op voor een persoonlijk advies op maat.