Samenwerkingstool CCSI

Wij ontwikkelen de CCSI – Conflict Coping Styles Inventory

Deze baanbrekende vragenlijst is gericht op arbeidssituaties en meet per individu:

  • De conflicthanterings- en samenwerkingsstijl (Persoonlijkheidscomponent)
  • De door een individu toegepaste conflicthanterings- en samenwerkingsstrategie (gedragscomponent)

Hiermee ontstaat een essentieel instrument in het sturen van performance en het verklaren waarom deze achterblijft. Ook kan antwoord worden gevonden op de vraag waarom een team niet functioneert of niet die mate van productie levert die is gewenst.

Aan de hand van de uitkomsten is het mogelijk om:

  • Op persoonsniveau verschillen te onderkennen tussen iemands persoonlijke stijl en het gedrag dat hij/zij denkt te moeten laten zien of kiest om toe te passen. Grote verschillen kunnen een verklaring zijn voor bijvoorbeeld burn-out verschijnselen of problemen van een persoon binnen een team.
  • De dynamiek tussen twee of meer personen te verklaren en simuleren. Hiermee ontstaat inzicht waarom een team beter of slechter functioneert ten opzichte van de verwachting en worden handvatten gevonden om tot verbetering van de onderlinge samenwerking te komen.
  • Verschillen te meten tussen het beeld dat de mensen van zichzelf hebben in hun rol als teamlid en hoe dat daadwerkelijk blijkt te zijn.
  • Door middel van 180 graden feedback begrip te kweken tussen mensen waar de samenwerking moeizaam verloopt.

De CCSI wordt wetenschappelijk gevalideerd en zal in 2017 op de markt komen.