Coaching

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Quick assessment toont kosten samenwerkingsproblemen

Een organisatie met honderd werknemers verliest al gauw driehonderdduizend euro aan (sluimerende) conflicten en samenwerkingsproblemen.

Dit bedrag is opgebouwd uit zaken als verzuimkosten, ontslagkosten en productiviteitsverlies. Met het Conflict Impact Assessment rapport (CIA-rapport) brengt Vantage in beeld wat de kosten voor uw organisatie zijn.

Vantage CIA Report

Vantage brengt samen met u de kosten van conflicten in beeld

Het CIA-rapport stelt Vantage op in nauwe samenspraak met u, omdat u de situatie in uw organisatie het beste kent. Het rapport biedt aanknopingspunten om de kosten binnen uw organisatie te verlagen. 

In een halve dag naar plan van aanpak kostenverlaging conflicten

Het opstellen van het CIA-rapport en het maken van een plan van aanpak om de kosten te verlagen, doet u met de Vantage consultant in een sessie van een halve dag. Vantage beveelt aan dat meerdere mensen uit uw organisatie bij deze sessie aansluiten (maximaal 6 personen) om zo’n volledig mogelijk beeld van uw organisatie te krijgen en een gedragen plan van aanpak te kunnen opstellen.

Direct assessment aanvragen

Neem contact op om direct een afspraak voor een assessment te maken of om meer informatie te krijgen.