De conflictoplosser van de toekomst is een platform

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Innovatie

Platforms

Platforms zullen steeds meer ingezet worden om conflicten te voorkomen en op te lossen. Vantage is één van de belangrijkste innovators op dit gebied in Nederland. De eerste versie van ons platform voor werknemers is reeds een feit. 

Wat is de rol van het platform en hoe werkt het? 

Het platform helpt mensen bewust te worden van hun situatie, wat daar in speelt, wat er kan gebeuren en wat zij daar aan kunnen doen. Zij komen in een omgeving die direct oproept, “dit gaat over mij”. Van hieruit hebben zij de mogelijkheid om hun situatie te onderzoeken, keuzes te maken, hulp te vragen, zelf aan oplossingen te werken of de inzet van een professional te verzoeken. Mensen hebben de beschikking over scans en ontvangen op grond daarvan een persoonlijk rapport. Dit kunnen zij in een veilige ‘Mijn Vantage’ omgeving opslaan. Van daaruit kunnen zij ook vragen stellen en beantwoorden in de Vantage Community. Via de Conflictwiki is informatie gratis beschikbaar. Een Vantage consulent kan online om hulp worden gevraagd. 

Waar kan het platform worden ingezet?

Het Vantage platform kan voor veel situaties worden ingezet. Wij richten ons, naast arbeid, op de volgende gebieden:

Een Vantage platform of een eigen platform?

Dit zal per opdrachtgever verschillen. Het meest efficiënt voor alle betrokkenen is om tot één overkoepelend Vantage platform per deelgebied te komen. Daarmee worden de kosten gespreid en kan het beheer van het platform in één hand liggen en daarmee het goedkoopst worden aangeboden. Uitzondering zijn de klant/leverancier relaties. Hier is ‘white label’ de beste toepassing omdat het gaat om de exclusieve relaties van u als leverancier.

Echtscheiding/Uit elkaar

Wie ik ben? Ik help mijn vrienden wanneer ze gaan scheiden. Ik help met alle praktische zaken, maar ik sta ze ook persoonlijk bij met tips, advies, motiverende inzichten en handige tools. Alles met het oog op een mooie, nieuwe toekomst. Ik maak scheiden overzichtelijk en ik neem zorgen uit handen. Op mij kunnen ze bouwen. Ik je kunt me straks ontmoeten: online, in de live-chat, aan de telefoon en je kunt koffie met me drinken. Ik ben APART"

APART - jouw vriend in zwaar weer

Jaarlijks worden meer dan 70.000 relaties verbroken waarbij ook kinderen zijn betrokken. Een te groot deel raakt beschadigd. In scheidingsland lijken de professionals momenteel de dienst uit te maken. Dat moet anders. 
Vantage bouwt aan APART; een helder en gebruikersvriendelijk platform voor scheidingssituaties. Waar professionals belangrijk zijn, maar niet langer leidend. Waar mensen in hun eigen kracht worden gesterkt en op alle mogelijke manieren ondersteund. Het proces geven we terug aan de mensen en we bouwen met hen aan een positieve toekomst. We ontwikkelen innovatieve en leuke apps, leggen contacten met professionals die het verschil maken, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Wij halen inspiratie bij alle spelers die anders durven denken en dat ook uitdragen, zowel binnen het scheidingsveld als daarbuiten. APART wordt compleet anders dan wat er is. APART wordt zeg maar…APART!

Klant/leverancier relaties

Meer dan 1 miljoen mensen per jaar hebben een klacht over bijvoorbeeld een aankoop, een vorm van dienstverlening, hun huurcontract. Deze mensen komen in een traject van klantenservice of klachtafhandeling terecht. Hoe kan kunnen mensen direct en voor hun gevoel rechtvaardig worden geholpen? Hoe worden hun cases snel gesignaleerd en kan snel interventie plaatsvinden wanneer dat nodig is? Hoe kan het platform bijdragen aan het vergroten van de klanttevredenheid, de klantenbinding positief stimuleren en de kosten van afhandeling verlagen? Samen met onze partners kunnen wij deze uitdaging omzetten in concreet resultaat.

Burenruzies

Buurtbemiddeling is in bijna 100 gemeentes ingevoerd en wordt succesvol toegepast. Het proces begint doorgaans met een aanmelding waarna registratie en opvolging plaatsvindt. Met als doel een bemiddelingsgesprek te laten plaatshebben en tot een oplossing en goede afspraken te komen. Waar de bemiddelingen succesvol door mensen uit de omgeving worden uitgevoerd kan de aanmelding, het verschaffen van informatie, de eerste opvang en toewijzing van zaken aan de bemiddelaars prima via een platform en centrale organisatie geregeld worden. Vantage zoekt partners om dit succesvol samen mee te ontwikkelen zodat buurtbemiddeling goedkoper wordt en daarmee breder inzetbaar.

Klachten/Bezwaar en Beroep

Bijna 1 miljoen klachten en Bezwaar en Beroep procedures handelt de overheid jaarlijks af. Dit betreft zowel de centrale als lokale overheden. In veel gevallen zijn dit dure procedures waar burgers en bedrijven niet zelden ‘niet ontvankelijk’ verklaard worden. Om de relatie overheid/burger te verbeteren zijn een eenvoudiger registratie, snellere terugkoppeling en het kunnen aanbieden van vergelijkbare cases, manieren om het aantal klachten te verminderen, deze sneller af te handelen en de waardering voor het klantcontact te laten groeien. Vantage heeft een concept ontwikkeld dat hierin kan voorzien en dat wij graag met overheden nader uitwerken en realiseren.