Leer zelf conflicten voorkomen

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Conflicten voorkomen

Vantage ondersteunt organisaties bij het voorkomen van arbeidsconflicten

Alleen al in de werkomgeving ervaren jaarlijks 400 duizend mensen een conflict. Verschillen van inzicht zijn niet te voorkomen, maar conflicten wel. Door vroegtijdig te signaleren waar relaties moeizaam verlopen, kan op tijd worden ingegrepen. Vantage biedt hiervoor de volgende diensten aan:

Vertrouwenspersoon  Trainingen  Vantage Explore  

Vertrouwenspersoon

Ook voor organisaties geldt, waar gehakt wordt vallen spaanders.  Soms leidt dit tot vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Vaak is het voor een medewerker moeilijk dit bespreekbaar te maken. Het is dan ook van belang dat uw organisatie een plek biedt waar uw medewerkers op een veilige en vertrouwelijke manier hun hart kunnen luchten. Dat kan bij de Vantage Vertrouwenspersoon. Extern maar toch stevig ingebed in uw eigen organisatie en toegankelijk. 

Alle feiten over werken met de Vantage Vertrouwenspersoon op een rijtje:

 • Adequaat en tijdig ingrijpen voorkomt escalatie, persoonlijke beschadiging en imagoschade
 • Onderdeel van excellent werkgeverschap: u draagt zorgt voor uw medewerkers en neemt ze serieus
 • Uw medewerkers kunnen terecht bij een deskundige, onafhankelijke en objectieve vertrouwenspersoon
 • U voldoet aan de eisen Arbowet op het gebied van voorkomen van Psychosociale Arbeidsbelasting
 • U beschikt over een vertrouwenspersoon met het keurmerk LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen)
 • U ontvangt een jaarlijkse rapportage op anonieme basis
 • Vantage ondersteunt u in het maken van een communicatieplan ter introductie van de vertrouwenspersoon

Past de Vantage Vertrouwenspersoon bij uw organisatie? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. 

“Ik creëer emotionele ruimte bij mensen, waardoor hun blikveld weer helder wordt. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over wat ze willen bereiken en lossen ze zelf problemen op die in eerste instantie onoplosbaar leken.” 
Gonny van Tussenbroek – Vantage Mediator en Vertrouwenspersoon

Trainingen voor HR-professionals en leidinggevenden

Vantage biedt workshops, basistrainingen en verdiepingscursussen voor HR-professionals en leidinggevenden. Het doel is tweeledig. Als eerste maakt Vantage u zelfredzaam op het gebied van conflictherkenning en -oplossing. In tweede instantie wil Vantage u ook in staat stellen om uw eigen grenzen te herkennen van uw professionaliteit en onpartijdigheid in conflicten. Op die manier kunt u zelf conflicten voorkomen en oplossen en waar nodig een externe professional inschakelen. 

1. Training mediation-interventies voor HR-professionals

De meeste HR-professionals kiezen er voor om de Vantage training mediation-interventies voor HR-professionals te volgen. In deze training van 2,5 dagen doet u kennis en ervaring op met mediation vaardigheden. U wordt geen mediator, maar kan met wat u leert wel zelf moeilijke gesprekken op een constructieve wijze begeleiden. Daarmee beschikt u over een extra vaardigheid om als HR-businesspartner het verschil te maken. Download hier de volledige brochure.

2. Basistraining conflictherkenning en -oplossing

De eendaagse basistraining is vooral populair bij leidinggevenden. Doel van dit programma is om u zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn op het gebied van conflictherkenning en -oplossing. U leert op verschillende niveaus en vanuit verschillende rollen naar conflicten te kijken. De belangrijkste leerdoelen zijn hierbij: 

 • Het leren herkennen van een conflict in een vroeg stadium
 • Waar op te letten om te bepalen welke aanpak het meest geschikt is
 • De mate van conflictescalatie te herkennen
 • De rol die (mis)communicatie speelt bij conflicten en de invloed van non-verbale aspecten inzichtelijk krijgen
 • Inzicht krijgen in wat wel en wat niet werkt in gesprekken
 • Weten hoe en waar hulp in te schakelen

"Deelnemers leren tijdens onze training de belangrijkste theorie en inzichten over conflictsituaties. Doordat zij in de cursus al veel oefenen, ontstaat inzicht in hoe te handelen, maar ontstaat vooral het besef over wat de invloed van de eigen houding en manier van handelen is. Deze ervaringsgerichte manier van leren helpt mensen daadwerkelijk het verschil te maken in hun professionele omgeving. En dan niet alleen in conflictsituaties.”
Femke Bosma – Vantage Coach en Trainer

3. Kennismakingsworkshop conflicten: van herkennen naar oplossen

Tijdens deze ontbijtworkshop van drie uur maken deelnemers kennis met hun eigen conflictstijl, leren wat er nodig om vanuit het perspectief van de ander naar een conflictsituatie te kijken en leren over de rol van de mediatior, coach en vertrouwenspersoon. Voor deze workshop is geen voorkennis nodig. Elke deelnemer wordt uitgenodigd om vooraf zijn eigen stijl te onderzoeken en krijgt hier ook een persoonlijke terugkoppeling over.

Praktische informatie

De trainingsdata worden in overleg met u vastgesteld. Ga naar contact en geef uw interesse door, of vraag om meer informatie.  

Vantage Explore

Wanneer u samenwerkingsproblemen detecteert in uw team, afdeling of organisatieonderdeel, schakelt u Vantage Explore in om de oorzaken in kaart te brengen en tot oplossingen te komen. Vantage Explore maakt inzichtelijk hoe mensen in uw organisatie samenwerken, op welke punten dit beter kan en hoe zij zelf tot die verbetering kunnen komen.

Meer weten? Download de brochure of neem contact op voor een persoonlijke advies op maat.