Coaching

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Conflicten oplossen

Vantage ondersteunt organisaties bij het oplossen van conflicten. Alleen al in de werkomgeving ervaren jaarlijks 400 duizend mensen een conflict.

In bijna een kwart van de arbeidsconflicten leidt dit tot langdurig ziekteverzuim. Verstoorde arbeidsrelaties zijn bovendien (na reorganisaties) één van de belangrijkste redenen voor ontslag. Gemiddeld kost een geëscaleerd arbeidsconflict een organisatie 30 duizend euro. 

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict, voorkomt u met Vantage arbeidsmediation of coaching dat het conflict escaleert. Voor zakelijke meningsverschillen is er Vantage zakelijke mediation.

Mediation

Bij conflicten is het zaak dat partijen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek komen. De Vantage mediator zorgt daarvoor én begeleidt partijen naar een gezamenlijke oplossing van het conflict.

Rechtsgeldige afspraken

Het mediationtraject van Vantage kan - indien gewenst - leiden tot een officieel vaststellingsdocument. Daarin staan alle afspraken die betrokken partijen hebben gemaakt. Dit ondertekende document is net zo rechtsgeldig als een rechterlijke beschikking. Als het gaat om samenwerkingsproblemen is doorgaans een set van werkafspraken voldoende.

Voordelen van Vantage mediation

Vantage mediation is gebaseerd op de Vantage Way of Working: herkennen, erkennen, bewust worden en (steeds) zelf beschikken. De Vantage Way of Working staat voor kwaliteit, voor de menselijke maat, voor zelfwerkzaamheid. Vantage gaat uit van de kracht van ieder mens. Onze mediators werken volgens het uitgangspunt dat iedereen in staat is om te groeien en het beste uit zichzelf kan halen. Vantage combineert deze menselijke aanpak met de inzet van psychometrische instrumenten. Het gebruik van de door onszelf ontwikkelde instrumenten en processen hebben een positief effect op de uitkomsten, doorlooptijd en kosten van elk mediationtraject.

Met Vantage kunt u duidelijk afspraken maken over mediationtrajecten. Dat kan voor eenmalige trajecten of op basis van doorlopende afspraken via Vantage Active.

Is uw situatie geschikt voor Vantage arbeidsmediation?

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Vantage.

Coaching

“Pas als je ergens last van hebt, ga je een situatie nader bekijken en veranderen. Waarom zouden we immers veranderen als alles gewoon goed gaat? Het vermogen om die last te ervaren en nader te onderzoeken, vergroot je reflectievermogen. Dat geeft inzicht, in jezelf, in de situatie en ook in mogelijke oplossingen.” 
Margriet Veraart – Vantage Coach

Coaching voorkomt en verkort conflicten

Ook bij conflicten kan coaching uitkomst bieden. Voor een goede, duurzame en breed gedragen oplossing bij samenwerkingsproblemen is het nodig dat alle partijen gemotiveerd zijn. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er meer nodig dan inzicht en kunnen partijen wat steun gebruiken op weg naar een goede houding. Vantage coaching kan daarbij helpen. In een individueel traject onderzoekt de persoon, samen met de coach, waar barrières liggen. Samenwerkingsproblemen of conflicten tussen medewerkers hebben soms een oorzaak die in de persoonlijke sfeer van een van de betrokkenen speelt.

Individuele coaching leidt tot zelfkennis en zelfreflectie

De gesprekken tussen uw medewerker en de Vantage coach hebben tot doel om de motivatie op gang te brengen om te veranderen. Voorafgaand aan het traject stelt de Vantage coach samen met de medewerker de doelen vast. Aan het einde van het traject kan de medewerker daardoor nieuw gedrag toepassen dat voor hem van meerwaarde is.

Vantage coaching onderscheidt zich

  • Een professionele intake
  • Inzet van coaches die NOBCO gecertificeerd zijn of vergelijkbaar professioneel en ervaren 
  • Ondersteuning door online middelen waardoor de te coachen persoon in zijn/haar eigen tijd of eigen plek kan werken aan zijn/haar persoonlijke uitdagingen
  • De inzet van wetenschappelijke gevalideerde psychometrische testen waaronder de Vantage Conflict Coping Styles Inventory© om de zelfreflectie te vergroten

Is uw situatie geschikt voor Vantage coaching?

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Vantage.

Zelf oplossen: tools voor werknemers

Wij geloven dat uw werknemers veel zelf kunnen. Ook het oplossen van conflictsituaties. Om hen een handje te helpen hebben wij gratis online vragenlijsten ontwikkeld, die ondersteunen bij het oplossen van een conflict. Ga direct aan de slag