De Rechtswijzer als open source platform voor alle marktpartijen?

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

De Rechtwijzer als open source platform voor alle marktpartijen?

Mijn tweede blog deze week over de Rechtwijzer. Mijn eerste blog ging over de kansen die ik zie met de Rechtwijzer. Ik denk dat op basis van een dergelijk platform, met endorsement van de overheid, veel innovaties mogelijk zijn die de markt voor echtscheidingsondersteuning blijvend kunnen veranderen; een zogenaamde ‘game change’. Er is echter een obstakel en dat is dat de Rechtwijzer exclusief lijkt te worden gehouden en niet beschikbaar is voor marktpartijen terwijl deze de facto met overheidsgeld is ontwikkeld.

Overheid helpt bij snelle scheiding via het internet

Dit was de kop van een recent artikel in de Volkskrant. Deze titel roept vragen op omdat het de overheid positioneert als marktpartij. Ik vond het artikel in die zin ook een verkapte vorm van reclame. Hierover heb ik contact opgenomen met de desbetreffende journalist M. Vermeulen. Ik heb haar ook de vraag gesteld waarom de marktpositionering en financiering geen onderdeel waren van het, overigens informatieve, artikel.

Financiering en marktpositionering van de Rechtwijzer

Zij gaf aan dat de financiering weliswaar onderwerp van gesprek was maar dat zij besloten heeft daar verder geen aandacht aan te wijden.  Over de marktpositionering berichtte zij mij als volgt: Rechtwijzer is begonnen als en nog steeds vooral een informatieplatform voor burgers die hun recht zoeken en niet weten hoe. Het opzetten van zo’n platform is kostbaar en is voor een commerciële partij totaal, maar dan ook totaal oninteressant.  Daarom is het een overheidstaak, eentje waar veel geld in zit.  Rechtswijzer-uit-elkaar is het slagroomtoefje op het hele platform en het enige onderdeel waarmee een deel van de investeringen (zegt de Raad voor Rechtsbijstand) mee terugverdiend kan worden”. In mijn visie gebeurt hier iets dat niet gewenst is. Op basis van blijkbaar haar monopolie op vertrouwen ziet de Rechtwijzer zichzelf als exclusieve aanbieder van deze dienst en mag daarmee ook winst worden gemaakt. Hoe die winst dan wordt aangewend is niet helder. Verder is ook niet duidelijk waarom en op welke voorwaarden de Rechtswijzer commercieel aan andere landen wordt verkocht.

De Rechtwijzer zou open source beschikbaar moeten worden

Naar mijn mening zou de Rechtwijzer een gecontroleerde open source toepassing moeten worden. Dit instrument is nagenoeg geheel met publiek geld (voor)gefinancierd. Geen enkele commerciële partij kan daar op dit moment de concurrentie mee aan. Het zou terecht zijn om de markt in staat te stellen om met de Rechtwijzertechnologie aan de gang te gaan om daarmee zelf mooie oplossingsrichtingen aan te bieden. Dat komt de diversiteit daarvan ten goede, versnelt de innovatie en zal vermoedelijk tot een daling van het aantal vechtscheidingen gaan leiden. Het zou ook de valse concurrentie op dit punt opheffen zoals die nu dreigt te ontstaan. Mijn voorstel zou dan ook zijn om dit in een aparte stichting onder te brengen die het open source karakter gaat waarborgen en iedereen in staat stelt op basis van een royaltystructuur (om de investering door de overheid te rechtvaardigen) met de Rechtswijzer technologie en inhoudelijke basis te werken. Daarmee wordt de Rechtwijzer niet het ‘slagroomtoefje’ maar de taartbodem met een door de overheid gegarandeerde ingrediëntenlijst en zorgt de markt voor de versiering, houdbaarheid en het naar de markt brengen.

Ik vind de Rechtwijzer als platform een mooie innovatie, die toegankelijk moet zijn voor alle marktpartijen en niet exclusief kan zijn voorbehouden aan één partij.

Reactie toevoegen