15 aanbevelingen om oudervervreemding aan te pakken

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Oudervervreemding en onthechtscheidingen zijn aan te pakken

53% van de uitgesproken omgangsbeschikkingen bij echtscheidingen wordt niet uitgevoerd. In 64% van de gevallen werd dit ook niet getoetst door de rechter. Dat zijn enkele van de ervaringen van de 50 ouders die deelnamen aan het verkennend onderzoek naar factoren die bijdragen aan oudervervreemding dat is uitgevoerd door Vantage. Dit onderzoek hebben wij vandaag, op de internationale dag van de oudervervreemding, gepubliceerd.

Maatschappelijke schade

Dagelijks verliezen 20 – 40 kinderen als gevolg van een scheiding het contact met een van hun ouders. Volgens een grove schatting raakt oudervervreemding 600.000 – 1.000.000 mensen in Nederland. De maatschappelijke en economische impact is groot. Uitval op school en werk, ziekte door stress, verlies van baan of verslaving, het zijn een aantal voorbeelden van wat oudervervreemding doet met ouders en kinderen.

Overheid financiert toename oudervervreemding

Niet alleen de rechtspraak kan zich verbeteren zo blijkt uit het onderzoek. De betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg leidt vaak tot (duurzame) verslechtering van de relatie tussen ouders en kinderen. Over het algemeen hebben ouders geen tot weinig waardering voor de gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg. Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming kwam volgens de ouders in meer dan de helft van de gevallen te laat. Ouders hebben het idee zij niet voldoende worden gehoord en zij begrijpen de uitgebrachte rapportages onvoldoende. Het systeem waar ouders in verzeild raken lijkt eerder veroordelend dan probleemoplossend. Dit lijkt een belangrijke factor waardoor mensen richting een vechtscheiding worden gedreven.

Wat mij opvalt is dat in Nederland het proces van scheiden is gejuridiseerd. Daardoor is er inmiddels een industrie ontstaan waar meer dan 1,4 miljard euro in omgaat. Het lijkt erop dat dat de bestede gelden een negatief rendement hebben doordat het probleem alleen maar groter wordt en ouders, maar vooral kinderen, hierbinnen beschadigd raken. Dit is de professionele spelers in dit veld aan te rekenen. De vraag is of de trojka Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg bij echtscheidingen niet de langste tijd heeft gehad. Het is tijd voor een nieuw richting waarbij het echtscheidingsproces weer wordt teruggegeven aan de mensen. Daartoe roep ik dan ook van harte op.

Verbetering is relatief snel te realiseren

Vantage wil oudervervreemding helpen stoppen. Daartoe hebben wij op eigen initiatief dit onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten hebben wij vijftien vragen en aanbevelingen geformuleerd die oudervervreemding kunnen terugdringen. Deze zijn terug te vinden in het discussion paper ‘Een verkennend onderzoek naar factoren die bijdragen aan oudervervreemding – Vijftien vragen een aanbevelingen’. Gesignaleerd wordt onder andere dat wetgeving aanpassing behoeft. Bijvoorbeeld door niet exclusief in te zetten op omgang maar vooral op behoud van de relatie tussen ouder en kind. Daarvoor zijn mogelijkheden in deze tijd waar ouders en kinderen in toenemende mate ook online contact hebben. Ook worden vraagtekens gesteld bij het zogenaamde kindverhoor dat kinderen de mogelijkheid geeft om vanaf 12 jaar hun eigen mening over de omgang te geven. Kinderen lijken te veel aan hun lot te worden overgelaten bij zeer vergaande besluiten. Ook wordt voorgesteld de term ‘vechtscheiding’ te vervangen door de term ‘onthechtscheiding’ om de daadwerkelijke impact meer voor het voetlicht te brengen.

Met dit onderzoek hebben wij de eerste stappen gezet op nog grotendeels onontgonnen gebied. Het is opvallend hoeveel snelle en goedkope verbeteringen mogelijk zijn. Maar laten we wel wezen, als alle scheidende ouders positief zouden staan ten opzichte van een goede en volwaardige relatie van hun kinderen met beide ouders en dit maatschappelijk als norm werd beschouwd dan zou dit probleem snel zijn opgelost. Zolang dat nog niet het geval is, is het niet acceptabel dat door de overheid gefinancierde instanties dit probleem mede in stand lijken te houden en mogelijk zelfs vergroten.

Reacties

Mooi streven dat ik van harte toejuich. Men dient daartoe de essentie te begrijpen en inzien dat dergelijk gedrag al eeuwen van generatie tot generatie wordt overgedragen door slecht aangeleerd, betuttelend en autoritair gedrag, en in wezen heet dit bezitsdrang. De oorzaak is...we zijn bij ons gevoel verjaagd. In feite is dit de samenvatting van mijn pleidooi. Contact mij voor meer info over mijn expertise op dit vlak.

Reactie toevoegen