10 tips om goed samen te werken in een team

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

10 tips om goed samen te werken in een team

Samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Daar moeten alle betrokkenen hard voor en aan werken. Er is natuurlijk geen eenduidig recept hoe je dat zo goed mogelijk doet. De volgende 10 tips kunnen je helpen.

  1. Zorg ervoor dat je van elkaar begrijpt waarom je samenwerkt en benoem wat je samen bindt.
  2. Maak heldere afspraken over wat er precies moet gebeuren en maak deze ook concreet.
  3. Vertel altijd aan je collega's in eigen woorden hoe je de opdrachten en taakverdeling hebt begrepen.
  4. Maak duidelijk welke middelen je nodig hebt om het resultaat te kunnen leveren. Denk daarbij aan zaken als: mensen, tijd, geld, kennis en, niet onbelangrijk, commitment van collega's en je baas.
  5. Maak goede afspraken over wanneer iets klaar moet zijn. Ook over tussentijdse rapportages.  Informeer tijdig over de vorderingen en plan dat in je agenda. Kom afspraken na, of meld het als dit niet gaat lukken. Slecht nieuws breng je altijd beter zelf dan dat het voor je ontdekt wordt.
  6. Beschrijf  zo nauwkeurig mogelijk hoe je het resultaat (binnen het team) oplevert en wat dat bijdraagt aan het team of haar taakstelling als geheel.
  7. Zorg ervoor dat je met elkaar eenzelfde beeld hebt van ieders individuele bijdrage. Maak dit inzichtelijk. Leg binnen goede afspraken vast wie welk deel voor zijn/haar rekening neemt. Interesseer je voor collega’s door regelmatig te informeren hoe het gaat met hen en hun werk.
  8. Maak afspraken over wanneer je wel en wanneer u niet aan het werk bent. Zo weten mensen wanneer ze een reactie kunnen verwachten of een afspraak met je kunnen inplannen.
  9. In een tijd waarin we door telefoon en internet 24/7 bereikbaar kunnen zijn, is het belangrijk om ook heel bewust te kiezen wanneer je niet met werk bezig bent. Durf hier grenzen in te stellen en maak daar onderling afspraken over en spreek elkaar er ook op aan als er excessen zich voordoen.
  10. Durf zaken bespreekbaar te maken wanneer iets niet prettig verloopt. Iedereen wil op een prettige manier samenwerken. Wanneer iets onbenoemd blijft dan loop je het risico dat gedachten en voorvallen hun eigen leven gaan leiden waardoor samenwerking opeens tegenwerking kan worden.

Hoe kan je deze 10 tips gebruiken? Vraag je eens af, hoe doen wij dat eigenlijk binnen ons team? Daarbij maakt het nu uit of dat nu uit 2 of 20 mensen bestaat. Verandert samenwerking in een conflictsituatie? Leg de situatie dan eens gratis en zonder verplichtingen voor aan de Vantage Consulent.

Leg uw situatie voor