Los uw conflict op met hulp van een professional

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Vantage Way of Working

Vantage werkt anders. Niet voor u, maar met u. Niet vanuit theoretische kennis, maar vooral vanuit ervaring. Niet omdat we het altijd beter weten, maar omdat we geloven in uw eigen kracht.

Wij vinden dat in Nederland veel te snel naar de rechter wordt gegaan

Per jaar zijn er in Nederland meer dan een miljoen civiele rechtszaken. Daar onder bijna 400 duizend arbeidsconflicten – waarbij in 90 duizend van de gevallen mensen ziektesymptomen ontwikkelen –, 30 duizend echtscheidingen die kunnen uitmonden in vechtscheidingen, burenruzies, erfeniskwesties enzovoorts. De impact van conflicten op mens, organisatie en maatschappij is groot. Mensen raken beschadigd. Bedrijven raken ontwricht.

Wij willen het anders

Een rechterlijke uitspraak brengt een beslissing, maar niet altijd een oplossing. Gevoelens van onrecht sluimeren nog jaren door, en dat geldt ook voor sommige rechtszaken. Wij, een groep mensen die conflicten elk op een eigen manier (hebben) ervaren, vroegen ons af wat we konden doen. We spraken mensen, gingen bij organisaties langs en combineerden wat we hoorden met eigen ervaringen. Wij vinden dat het anders moet en kan. Onze Vantage droom: Voorkomen dat mensen en organisaties langdurig of onherstelbaar worden beschadigd door conflicten en de manier waarop die worden aangepakt.

Wij geloven in eigen kracht

Dit alles vormt de basis voor ons idee mensen te helpen door ze snel aan de slag te laten gaan met hun situatie. Door ze instrumenten te geven voor (zelf)onderzoek die leiden tot begrip en inzicht. Door een platform te creëren waar je kennis kunt delen en van elkaar kunt leren. Door mensen op eigen kracht problemen te laten oplossen, in de wetenschap dat ze altijd kunnen rekenen op hulp en ondersteuning.

Doorbreek destructieve patronen

Onze methodes zijn gebaseerd op het gegeven dat mensen weer op een gezonde manier met elkaar gaan communiceren als ze autonoom beslissingen kunnen nemen. Om dat te kunnen, is het nodig om helder te krijgen welke elementen een goede samenwerking in de weg staan. Dat traject begeleiden onze consultants, coaches, mediators en vertrouwenspersonen. 

Kracht en empathie

Onze manier van werken en onze producten zijn geworteld in de overtuiging dat mensen in een conflict elkaar weer kunnen vinden als ze dat doen vanuit hun eigen kracht en met empathie voor de ander. En dat mensen liever in harmonie leven, dan in strijd. Voor harmonie is goede communicatie nodig en wij helpen die op gang brengen, of verbeteren. Door de tools aan te reiken waarmee mensen zelf hun perspectief kunnen verbreden, inzicht kunnen krijgen en begrip kunnen ontwikkelen.
Daarbij gebruiken we alles wat we hebben: de beste professionals, geavanceerde technologie, kennis van ervaringsdeskundigen, sterke samenwerkingspartners. We zetten online tools in, wetenschappelijk gevalideerde testen, online mediation software. Zodat processen gestroomlijnd en snel verlopen, en tegelijkertijd op maat gemaakt.